Uchwała nr 11

Uchwała Nr 11 (jedenaście)

Walnego Zgromadzenia KŁ „Diana”

z dnia 14.10.2006 r.( z późniejszymi zmianami)

w sprawie: zasad wydawania upoważnień na polowanie indywidualne.

…………………………………………..

 § 8

Nazwy łowisk dla tych granic, które wg opisu łowisk należy wpisać w rubryce nr  4 „ Książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym” o treści „jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania”: 

 1. SŁUPIEC(1) – od miejscowości Koszyn drogą asfaltową do miejscowości Słupieć dalej torami kolejowymi do miejscowości Dzikowiec. Następnie z miejscowości Dzikowiec drogą asfaltową do miejscowości Koszyn.
 2. MLECZARNIA(2) – od miejscowości Koszyn linią energetyczną do miejscowości Czerwieńczyce następnie w prawo przez tą miejscowość do skrzyżowania z drogą Wojbórz-Bożków dalej drogą asfaltową do miejscowości Koszyn.
 3. GAJÓWKA(3) – od miejscowości Koszyn drogą asfaltową w kierunku Dzikowca do skrzyżowania z drogą leśną na Zdebiakówkę. Następnie droga leśną w kierunku „ambony na modrzewiu”. Stamtąd ścianą lasu w kierunku pomp, następnie wąwozem do strumienia i strumieniem do drogi asfaltowej w Czerwieńczycach. Następnie w prawo przez miejscowość Czerwieńczyce do Kościoła      w Czerwieńczycach a następnie linia energetyczną w kierunku miejscowości Koszyn do skrzyżowania        z drogą na Dzikowiec.
 4. POMPY(4) – od skrzyżowania drogi Koszyn-Dzikowiec z drogą na Zdebiakówkę, a następnie drogą leśną w kierunku ambony na „modrzewiu” . Stamtąd ścianą lasu w kierunku pomp następnie wąwozem do strumienia i strumieniem do asfaltu w Czerwieńczycach. Następnie w lewo asfaltem do skrzyżowania z drogą na pompy stamtąd w lewo drogą na Dębówkę do skrzyżowania drogi Dzikowiec-Koszyn.. Następnie w lewo drogą asfaltową w kierunku skrzyżowania z drogą leśną na Zdebiakówkę.
 5. SZTANEWALD LAS(5) – granice obejmują całość kompleksu leśnego do drogi asfaltowej miejscowości Czerwieńczyce – Nowa Wieś.
 6. ZALEW DZIKOWIEC” (6)od miejscowości Dzikowiec drogą  graniczną z OHZ  do ściany lasu,    a następnie ścianą lasu w prawo w kierunku Zalewu i dalej ścianą lasu do drogi gruntowej z Dębówki do Czerwieńczyc i dalej tą drogą w prawo do drogi asfaltowej Dzikowiec-Koszyn i w prawo tą drogą do miejscowości Dzikowiec.
 7. NOWA WIEŚ-POLE(7) – od skrzyżowania drogi Srebrna Góra-Wolibórz z drogą do Czerwieńczyc przez miejscowość Nowa Wieś do skrzyżowania z drogą koło Górskiego. Następnie w lewo drogą w kierunku deputatu do ściany lasu. Następnie w lewo ścianą lasu do wiszącego mostu w Srebrnej Górze. Stąd w lewo asfaltem do skrzyżowania dróg Srebrna Góra-Wolibórz- Czerwieńczyce.
 8. NOWA WIEŚ-LAS(8) – Od wiszącego mostu w Srebrnej Górze drogą graniczną do skrzyżowania, następnie w prawo wąwozem w kierunku deputatu. Następnie od deputatu w prawo ścianą lasu nad Nową Wsią do wiszącego mostu w Srebrnej Górze.
 9. KLAUZ(9) – od wjazdu z drogi głównej do leśniczówki w Czerwieńczycach drogą do skrzyżowania na Czterech Lipach. Następnie w lewo od Czterech Lip drogą do skrzyżowania z drogą graniczną. Dalej w lewo drogą graniczną do skrzyżowania z drogą na paśnik w Nowej Wsi. Następnie w lewo drogą prosto do wąwozu. Dalej wąwozem do drogi na deputat. Następnie z deputatu drogą do miejscowości Nowa Wieś. Stamtąd asfaltem w lewo przez miejscowość Nowa Wieś do skrzyżowania z drogą na leśniczówkę w Czerwieńczycach.
 10. ANTONI-LAS(10) – od czterech lip drogą w kierunku św. Antoniego. Od  św. Antoniego drogą do Matki Boskiej, dalej w kierunku miejscowości Czerwieńczyce do końca lasu. Następnie w prawo wzdłuż lasu do leśniczówki Czerwieńczyce i dalej drogą do czterech lip.
 11. ANTONI-POLE(11) – od leśniczówki w Czerwieńczycach w lewo ścianą lasu do drogi na Matka Baska-Antoni. Następnie drogą w prawo do wsi Czerwieńczyce i dalej w prawo drogą asfaltową do leśniczówki w Czerwieńczycach.
 12. LIZAWKI(12) – od czterech lip do św Antoniego następnie drogą w lewo do drogi nad „Bukiem”. Następnie w lewo drogą do lizawek i w prawo na mostek na drodze Górny Wojbórz-Lipy. Następnie tą drogą do Czterech Lip.
 13. WALEROWSKIE(13) – od lizawek drogą na mostek na drodze Lipy-Górny Wojbórz. Dalej w prawo drogą w kierunku Wojborza do ściany lasu po prawej stronie. Następnie ścianą lasu w kierunku Kabatówki,  dalej ścianą lasu nad tarninami, dalej ścianą lasu do potoka, potokiem w prawo do drogi następnie drogą w lewo  do drogi między Antonim a Matka Boską. Następnie w prawo drogą do Antoniego. Dalej drogą w prawo do drogi nad Bukiem i stamtąd drogą do lizawek.
 14. TARNINY(14) – od kościoła w Czerwieńczycach drogą polną do Kabatówki. Następnie od Kabatówki w lewo ścianą lasu do potoka. Potokiem w lewo do Kościoła w Czerwieńczycach.
 15. BRZOZA(15) – od Kościoła w Czerwieńczycach przez Czerwieńczyce w kierunku Nowej Wsi do skrzyżowania drogi na Matkę Boską. Dalej drogą w kierunku Antoniego do skrzyżowania dróg Matka Boska-Antoni-Tarniny. Następnie w prawo drogą w kierunku tarnin do potoka i tym potokiem do Kościoła w Czerwieńczycach.
 16. GWIAZDA(16) – od Czterech Lip drogą do skrzyżowania z drogą graniczną „Wiszący Most” –Gwiazda. Następnie w prawo drogą graniczną do paśnika na wilczej. Od paśnika drogą w kierunku Buków, następnie ścianą Buków do drogi następnie w lewo drogą do skrzyżowania za paśnikiem na Górnym Wolborzu z drogą Górny Wojbórz-Lipy. Dalej w prawo drogą do Czterech Lip.
 17. WIEŻA-LAS(17) – od paśnika na Wilczej drogą szczytową do linii wysokiego napięcia. Następnie w prawo linią energetyczną do końca lasu. Dalej w prawo ścianą lasu do drogi Górny Wojbórz (Jędorowicz). Dalej drogą leśną do paśnika na Górnym Wojborzu. Dalej drogą do skrzyżowania na ścianie Buków, dalej ścianą Buków do drogi prowadzącej na paśnik na Wilczej i tą drogą do paśnika.
 18. WIEŻA-POLE(18) – od budynku Jędorowicza na Górnym Wojborzu w prawo ścianą lasu do linii wysokiego napięcia. Dalej w prawo linią wysokiego napięcia w kierunku wsi Górny Wojbórz do drogi asfaltowej. Następnie w prawo drogą asfaltową do ostatniego budynku (Jędorowicz) na Górnym Wojborzu.
 19. WILCZA-LAS(19) – od paśnika na Wilczej drogą szczytową do linii energetycznej następnie w lewo linią energetyczną do końca lasu i w lewo ścianą lasu do miejscowości Wilcza. Następnie drogą leśną w lewo do skrzyżowania z drogą graniczną na skrzyżowaniu dróg Wiata-Żdanów-Gwiazda. Od tego skrzyżowania w lewo drogą graniczną do drogi szczytowej Gwiazda-Paśnik Wilcza. Następnie w lewo drogą szczytową do paśnika na Wilczej.
 20. WILCZA-POLE(20) – od linii energetycznej wysokiego napięcia w miejscowości Wilcza drogą asfaltową w górę do końca miejscowości Wilcza aż do ściany lasu. Następnie w lewo ścianą lasu do linii energetycznej i stąd w lewo linią wysokiego napięcia do wsi Wilcza.
 21. WIATA-LAS(21) – od wiaty na szczycie drogą graniczną w kierunku Srebrnej Góry do skrzyżowania Żdanów-Gwiazda. Następnie w lewo drogą w dół do strumyka na końca lasu i stąd w lewo ścianą lasu do wiaty na szczycie.
 22. „WIATA-POLE(22) – od przystanku autobusowego w miejscowości Wilcza drogą asfaltową w kierunku Żdanowa do wiaty na szczycie. Następnie w lewo ścianą lasu do strumyka na końcu wsi Wilcza. Dalej w lewo drogą asfaltową przez miejscowość Wilcza do przystanku autobusowe.  
 23. BANIA-POLE(23) – od skrzyżowania Wojborz-Wilcza drogą asfaltową do miejscowości Wilcza. Następnie asfaltem przez miejscowość Wilcza do przecięcia z linią energetyczną wysokiego napięcia. Następnie w lewo linia energetyczną do ściany lasu i w lewo ścianą lasu do linii wysokiego napięcia i dalej w lewo linią wysokiego napięcia do  drogi asfaltowej w Górnym Wolborzu. Dalej      w lewo asfaltem przez miejscowość Wojbórz do skrzyżowania z drogą asfaltową na Wilczą.
 24. BANIA-LAS” (24) – od wjazdu z drogi asfaltowej na polanę leśną Bania ścianą lasu w lewo do linii wysokiego napięcia, następnie w prawo linią energetyczną w kierunku wsi Wilcza do końca lasu. Dalej w prawo ścianą lasu do wjazdu na polanę leśną Bania.
 25. PARK(25) – od skrzyżowania w miejscowości Wojbórz drogą asfaltową w kierunku miejscowości Łączna. Tą drogą do skrzyżowania z drogą polną na kamieniołom przed miejscowością Łączna. Następnie w prawo tą drogą do przez kamieniołom w kierunku szczytu. Dalej w prawo drogą leśną pod ścianą lasu do Maligrandy. Następnie od Maligrandy drogą asfaltową do skrzyżowania z drogą Wojbórz-Czerwieńczyce. Następnie w lewo w kierunku miejscowości Czerwieńczyce do mostku na potoku Górny Wobórz-Czerwieńczyce. Dalej w prawo potokiem do asfaltu w miejscowości Górny Wojbórz. Następnie w prawo asfaltem przez miejscowość Wojbórz do skrzyżowania z drogą asfaltową do miejscowości Łączna.
 26. ŁĄCZNA(26) – z miejscowości Łączna drogą graniczną przez miejscowość Łączna do miejscowości Młynów. Z stamtąd drogą asfaltową do miejscowości Wojbórz, dalej przez tą miejscowość do skrzyżowania z drogą do miejscowości Łączna. Następnie tą drogą do miejscowości Łączna.
 27. BIERKOWICE(27) -w miejscowości Bierkowice od skrzyżowania dróg Nowa Ruda – Kłodzko – Wojbórz. Z stąd drogą asfaltową w kierunku miejscowości Łączna do skrzyżowania drogi asfaltowej na Huberek. Tą drogą w kierunku Huberka do ściany lasu. Następnie w lewo ściana wzdłuż ściany lasu do rzeki Czerwonek. Dalej w lewo tą rzeką do drogi głównej Nowa Ruda-Kłodzko. Następnie tą drogą do Bierkowic.
 28. HUBEREK(28) – od skrzyżowania dróg Bierkowice-Łączna- Huberek, stąd drogą asfaltowa w kierunku Huberka do ściany lasu, następnie w lewo wzdłuż ściany lasu do rzeki Czerwonek. Następnie w prawo rzeką do mostku na drodze Świecko-Huberek. Od mostku drogą do Procka. Dalej do skrzyżowania dróg polnych Maligranda-Kamieniołomy i w prawo drogą do kamieniołomów a następnie drogą do skrzyżowania z drogą asfaltową Wojbórz-Łączna. Następnie w prawo drogą asfaltową przez miejscowość Łączna do skrzyżowania z drogą asfaltową na Huberek.
 29. ŚWIECKO(29) – w miejscowości Świecko drogą asfaltową w kierunku Huberka do rzeki. Następnie w prawo rzeką do drogi asfaltowej Kłodzko-Nowa Ruda. Dalej w prawo tą drogą do miejscowości Świecko.
 30. MAŁY BOŻKÓW(30) – w miejscowości Świecko drogą asfaltową w kierunku Huberka do rzeki. Następnie w lewo rzeką do miejscowości Czerwieńczyce do drogi asfaltowej Wojbórz-Bożków. Z tego skrzyżowania drogą w lewo w kierunku Bożkowa do głównej drogi Nowa Ruda-Kłodzko. Następnie w lewo drogą główną do miejscowości Świecko.
 31. MALIGRANDA(31) – od wjazdu do Malgrandy z drogi głównej Czerwieńczyce-Wojbórz. Tą drogą do Maligrandy a następnie drogą polną koło Procka do skrzyżowania z drogą asfaltową Huberek-Święcko. Następnie do mostku na rzece Czerwonka i w prawo tą rzeką do miejscowości Czerwieńczyce do drogi asfaltowej Bożków-Wojbórz. Dalej w prawo drogą asfaltową w kierunku Wojborza do skrzyżowania drogi asfaltowej do Maligrandy.
 32. GAŁĘBI LASEK(32) – od skrzyżowania w miejscowości Czerwieńczyce na drodze asfaltowej Bożków-Wojbórz. Z stąd drogą asfaltową w kierunku miejscowości Wojbórz do mostka na potoku. Dalej w  lewo potokiem do drogi asfaltowej w  miejscowości Górny Wojbórz. Następnie drogą asfaltową w lewo  przez miejscowość Górny Wojbórz do ściany lasu po lewej stronie. Następnie w lewo do Kabatówki dalej drogą polną do Kościoła w Czerwieńczycach. Następnie w lewo drogą asfaltową do skrzyżowania drogi głównej Bożków-Wojbórz.
 33. „BAKUTYL” (33) – w miejscowości Wilcza droga graniczną w kierunku  miejscowości Opolnica do skrzyżowania z drogą asfaltowa Opolnica-Wojbórz. Następnie w prawo tą drogą do miejscowości Wojbórz dalej tą miejscowością do skrzyżowania Wojbórz-Srebrna Górna. Z stąd w prawo do miejscowości Wilcza.
 34. „BARDO” (34) – od szkółki Bardeckiej drogą polną między przepompownią a szkółką Bardecką po ścianie lasu do skrzyżowania ze ścianą lasu po prawej stronie. Następnie w prawo w dół drogą do wąwozu , następnie wąwozem do rzeki Nysa Kłodzka. Dalej w lewo tą rzeką do miejscowości Opolnica. Następnie z miejscowości Opolnica droga asfaltowa w kierunku Wojborza do Szkółki Bardeckiej.
 35. „PRZEPOMPOWNIA” (35) – od szkółki Bardeckiej drogą polną między przepompownią a szkółką Bardecką po ścianie lasu do skrzyżowania ze ścianą lasu po prawej stronie. Następnie w prawo    w dół  drogą do wąwozu , następnie wąwozem do rzeki Nysa Kłodzka. Dalej w prawo tą rzeką do miejscowości Podtynie. Następnie drogą asfaltową przez miejscowość Podtynie w kierunku Wojborza do skrzyżowania z drogą asfaltową Wojbórz-Bardo. Następnie w prawo do Szkółki.
 36. „PODTYNIE(36) – od przepompowni wody obok szkółki bardeckiej drogą asfaltową w kierunku Podtynia, następnie w prawo rzeką w kierunku Młynowa do miejsca gdzie rzeka jest najbliżej z drogą asfaltową w kierunku Kłodzko-Wojbórz. Z tego miejsca drogą asfaltową do Wojborza do skrzyżowania Wojbórz-Bardo, następnie w prawo droga asfaltową w kierunku szkółki bardeckiej.
 37. „NYSA” (37) – obejmuje rzekę Nysę Kłodzką w granicach obwodu 344.

 

Nazwy łowisk dla tych granic, które wg opisu łowisk należy wpisać w rubryce nr 4 „ Książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym” o treści „jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania”: 

 

 1. ŚCINAWKA ŚREDNIA(1) – od skrzyżowania drogi głównej Ścinawka-Radków z ulicą Leśną. Następnie w prawo ulicą Leśną, dalej rzeką w kierunku Ścinawki Górnej aż do przecięcia się rzeki z potokiem płynącym z Gajewa. Następnie w lewo tym potokiem do ściany lasu. Następnie w lewo wzdłuż ściany lasu aż do drogi polnej na Lipę, następnie w lewo tą drogą do drogi asfaltowej na ulicy leśnej.
 2. SPALONA(2) – od wiaty myśliwskiej przy zbiorniku na Żurku prosto drogą wzdłuż strumienia do końca lasu. Następnie w lewo wzdłuż ściany lasu w kierunku ambony Tablica, dalej w lewo drogą do lasu i tą drogą do wiaty myśliwskiej przy zbiorniku.
 3. „ZIELONA” (3) – od ambony na Tablicy w lewo ścianą lasu i dalej drogą leśną w kierunku poletek na szczycie i dalej ścianą lasu wzdłuż poletka i dalej drogą leśną do wyjścia na pole pana Delejewskiego i stąd w lewo ścianą lasu do zbiornika wodnego na Żurku i w lewo drogą leśną do wiaty myśliwskiej od której drogą pod górę do ambony na Tablicy.
 4. MAPA(4) – od Zamku w Ratnie drogą polną w kierunku Wapna do ściany lasu. Następnie wzdłuż ściany lasu do potoka Gajewo- Ścinawka Górna, dalej w lewo potokiem w kierunku miejscowości Gajów do drogi asfaltowej Tłumaczów –Radków. Następnie w lewo ta droga w kierunku Radkowa do skrzyżowania z drogą główna Radków- Ścinawka. Dalej w lewo drogą asfaltową przez Ratno Górne i Dolne do zamku w Ratnie.
 5. SOSNA(5) – od Zamku w Ratnie drogą polną w kierunku Wapna do ściany lasu. Następnie w prawo wzdłuż ściany lasu w kierunku ambony Tablica do załamania się lasu pod kątem prostym. Dalej w prawo wzdłuż ściany lasu do drogi polnej prowadzącej na zamek w Ratnie. Następnie w prawo ta drogą do zamku w Ratnie.
 6. MŁYN(6) – od drogi asfaltowej na ulicy Leśnej drogą polna w kierunku Lipy do ściany lasu. Następnie      w prawo wzdłuż ściany lasu do drogi leśnej (nad Delejewskim) i w lewo tą drogą do poletek łowieckich na szczycie i dalej prosto leśną drogą do wyjścia z lasu na granicy z łowiskiem Sosna, a następnie w lewo ścianą lasu aż do drogi polnej do Zamku w Ratnie. Od zamku drogą asfaltową w kierunku miejscowości Ścinawka do przecięcia się drogi głównej z ulicą Leśną.
 7. JANIK(7) – od przejścia granicznego w Tłumaczowie granicą państwa w kierunku Radkowa do Lasku Czeskiego. Następnie wąwozem do drogi asfaltowej Radków-Gajow i tą drogą do Tłumaczowa. Następnie w Tłumaczowie Tłumaczowi lewo do przejścia granicznego.
 8. RADKÓW GRANICA(8) – od przejścia granicznego pieszego granicą państwa w kierunku Tłumaczowa do Lasku Czeskiego. Następnie w prawo wąwozem do drogi asfaltowej Tłumaczów-Radków. Tą drogą w prawo do miejscowości Radków, następnie przez tą miejscowość droga do przejścia granicznego pieszego.
 9. STRUMYK GAJEWO(9) – od drogi asfaltowej przed Gajewem od strony Radkowa strumykiem w kierunku Ścinawki Górnej do ściany lasu. Następnie w lewo wzdłuż ściany lasu w kierunku szczytu do drogi polnej prowadzącej do magazynu na karmę w Gajewie. Tą droga w lewo obok magazynu na karmę do drogi asfaltowej Tłumaczów-Radków. Następnie w lewo ta droga do strumyka za miejscowością Gajów.
 10. WIEŻA(10) – od magazynu na karmę w Gajewie drogą asfaltową w kierunku Tłumaczowa przez szczyt do drogi polnej nad zakrętami. W prawo drogą polną w kierunku ściany lasu za wieżą. Dalej w prawo wzdłuż ściany lasu do potoka na wiszącym moście, następnie dalej wzdłuż ściany lasu do drogi polnej na szczycie prowadzącej do magazynu na karmę w Gajewie. Dalej w prawo tą drogą do magazynu na karmę.
 11. ŚCINAWKA GÓRNA(11) – od skrzyżowania na drodze głównej Nowa Ruda- Kłodzko-Tłumaczów drogą asfaltową w kierunku Tłumaczowa do Kościoła w Tłumaczowie. Następnie w lewo torami w kierunku Ścinawki Górnej do styku z lasem, dalej w prawo wzdłuż ściany lasu do potoka Gajewo- Ścinawka Górna. Następnie w lewo tym potokiem do drogi głównej Nowa Ruda-Kłodzko. Dalej w lewo tą drogą do skrzyżowania z drogą asfaltową na Tłumaczów.
 12. STAJNIA(12) – od „wiszącego mostu” na potoku tym potokiem w kierunku Ścinawki Górnej do końca lasu, następnie w lewo wzdłuż ściany lasu w kierunku Tłumaczowa. Dalej ściana lasu do ambony na szczycie za wieżą i dalej wzdłuż ściany lasu do wiszącego mostu.
 13. ŻUREK(13) – od wjazdu do lasu nad Żurkiem drogą leśna w kierunku Gajewa do końca lasu. Następnie w prawo wzdłuż ściany lasu do drogi polnej na szczycie prowadzącej do magazynu na karmę w Gajewie. Dalej ściana lasu w kierunku Tłumaczowa do wiszącego mostu na potoku. Następnie potokiem w kierunku Ścinawki Górnej do końca lasu. Dalej w prawo wzdłuż ściany lasu do drogi nad Żurkiem.
 14. PRZEKAŹNIK(14) – od przejścia granicznego pieszego granicą państwa do Zalewu w Radkowie następnie w lewo wzdłuż Zalewu do głównej drogi asfaltowej Radków-Karłów. Dalej w lewo ta drogą do Radkowa następnie ulicą Grunwaldzką do przejścia granicznego pieszego.
 15. ZALEW” (15) – wzdłuż Zalewu drogą asfaltową do granicy Państwa następnie w lewo wzdłuż ściany lasu granicą Parku Narodowego dalej ścianą do drogi asfaltowej Radków-Karłów po czym w lewo tą drogą do wjazdu na Zalew.
 16. PAFAWAG(16) – od drogi asfaltowej Radków-Karłów stykającej się z Parkiem Narodowym w lewo wzdłuż ściany lasu granicą Parku do drogi asfaltowej prowadzącej do zabudowań pod ścianą lasu i dalej tą drogą w lewo do basenów i dalej w lewo drogą polną wzdłuż zakładu kamienia do drogi głównej asfaltowej                i        w lewo tą drogą do granicy Parku Narodowego.
 17. PUZIO” (17) – od basenów drogą asfaltową prosto do ściany lasu Parku Narodowego, następnie w lewo granicą Parku do strumienia przy stawach i dalej drogą asfaltową do Radkowa po czym pierwszą drogą asfaltową w lewo w kierunku stadionu w Radkowie.
 18. ŁĄKI(18) – od skrzyżowania drogi o nazwie Polna z torami kolejowymi do ulicy Leśnej obok Puzia drogą do granicy Parku. Nastepnie w lewo granicą Parku wzdłuż ściany lasu do „przesmyku”. Od przesmyku w lewo wzdłuż ściany lasu do „Mnicha”. Od Mnicha drogą o nazwie Polna do torów w kierunku miejscowości Radków.
 19. WAMBIERZYCE(19) – w Górnych Wambierzycach od granicy Parku Narodowego w prawo granicą Parku w kierunku Przesmyku cały czas ścianą lasu Mnicha do skansenu Sołtysa Gancarskiego następnie w prawo granicą koła łowieckiego „Granica” do Parku Narodowego.
 20. DROŻDŻOWA” (20) – od skansenu Sołtysa Gancarskiego do ściany lasu Mnicha i dalej tą ścianą w prawo do drogi polnej prowadzącej na pola Drożdżowej i dalej tą drogą w kierunku głównej drogi asfaltowej po czym w prawo tą drogą do Gancarskiego.
 21. NOWY ŚWIAT(21) – od Bazylijki w Wambierzycach drogą asfaltową w kierunku Radkowa do ściany lasu  Mnicha i dalej tą ścianą do drogi Polnej i w prawo tą drogą  do Radkowa. Następnie w prawo droga asfaltową do Ratna Dolnego do skrzyżowania drogi na Wambierzyce. Dalej w prawo droga asfaltową do Bazykijki w Wambierzycach.
 22. MNICH” (22) – granice obejmują całość kompleksu leśnego Mnicha do przesmyku.
 23. TŁUMACZÓW” (23) – od skrzyżowania dróg przy kościele w Tłumaczowie następnie drogą w kierunku Gajewa do wjazdu na kamieniołom. Torami w kierunku zabudowań Pana Krauza , po czym drogą do drogi z kołem Ryś i tą drogą do skrzyżowania przy kościele w Tłumaczowie.