Pismo od Rzecznika Prasowego PZŁ przy ZO w Wałbrzychu

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
w dniu 9 stycznia została opublikowana ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Na jej mocy min. karane będzie umyślne utrudnianie wykonywania polowania. Po opublikowaniu tego zapisu opinia publiczna została wprowadzona w błąd przez opiniotwórcze ośrodki masowego przekazu, które podały informację o tym,  że myśliwy ma prawo wyrzucić kogoś z lasu i go ukarać!!!
Myśliwy nie ma prawa wyrzucać nikogo z lasu, ani karać w żaden sposób!!!
W przypadku umyślnego utrudniania wykonywania polowania, które jest działalnością legalną myśliwy ma prawo wezwać policję, która ocenia czy zdarzenie było umyślne oraz nakłada ewentualną karę.
Polski Związek Łowiecki postulował za wprowadzaniem kar za utrudnianie wykonywania polowania – spowodowane to było nasileniem się ataków zorganizowanych grup, które przyjeżdżały świadomie i celowo utrudniać polowanie, chodząc na linii strzału, a nawet próbując myśliwym wyrwać broń.
Takie działania są niedopuszczalne i zagrażają zdrowiu i życiu ludzi.
W przypadku gdy polowanie zostanie zakłócone przez osoby spełniające definicję celowego i umyślnego zakłócania polowania należy bezwzględnie przerwać polowanie i bezzwłocznie wezwać policję. Możemy o tym poinformować w sposób spokojny i kulturalny osoby zakłócające polowanie. W żaden sposób nie powinniśmy samemu zmuszać takich osób do opuszczenia terenu na którym polujemy. Sugeruje nagranie takiego zajścia na ogólnodostępny nośnik cyfrowy w celu uniknięcia ewentualnych prowokacji i jako dowód w sprawie. Jednocześnie Zarząd Okręgowy PZŁ w Wałbrzychu informuje, że w przypadku próby nieuzasadnionego używania ww. przepisów i prób wyrzucania z lasu osób które z niego korzystają legalnie będzie stanowczo reagował i kierował takie sprawy do odpowiednich organów PZŁ w celu wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych. Liczę jednak na Wasz rozsądek i zrozumienie w stosowaniu ww. przepisów.
Darz Bór
Dąbrowski Piotr
Rzecznik Prasowy PZŁ przy ZO w Wałbrzychu