Galeria – TRADYCJA

Wszystkim nam myśliwym powinno zależeć na szacunku do tradycji łowieckich. Jest to ważny element każdego polowania, wyraża szacunek dla zwierzyny i myśliwych. Świeżo upieczeni adepci łowiectwa na pierwszym uroczystym polowaniu, najczęściej hubertowskim składają ślubowanie w asyście opiekuna, a czasem rodziny. Po takiej uroczystej ceremonii młody myśliwy otrzymuje Akt Ślubowania.