Obwody

ObwodyKoło gospodaruje na dwóch obwodach łowieckich: 341 oraz 344 o łącznej powierzchni 9300 ha, w tym 3000 ha lasów. Obwody swoim zasięgiem obejmują Gminy: Kłodzko, Nowa Ruda i Radków, a jeden z nich (341) graniczy z Republiką Czeską oraz Parkiem Narodowym Gór Stołowych. Obwód 344 usytuowany jest na terenie malowniczych Gór Bardzkich przechodzących w góry Sowie. Na większości tego obwodu przeważają drzewostany bukowe, w których oprócz licznie występującej zwierzyny grubej, bardzo dobrze rozwija się populacja muflona Ovis musimon. Liczy ona około 80 sztuk, z czego do odstrzału koło przeznacza w sezonie około 30 osobników. Stabilna i zdrowa populacja tego gatunku pozwala pozyskiwać okazałe trofea, w których ślimy przekraczają 80 cm długości.  Ponadto w obu obwodach, co roku inwentaryzujemy około 150 sztuk jeleni, 220 sarny i 160 dzików z tego do pozyskania przeznacza się 80 sztuk jeleni i tyle samo saren. Na uwagę zasługuje populacja jelenia szlachetnego, zwłaszcza byków, których wieńce z roku na rok są bardziej okazalsze. Przekłada się to na pozyskiwanie przez naszych myśliwych medalowych trofeów. W roku 2013 nasz kolega pozyskał w obwodzie 344, złotomedalowego jelenia byka (217,41 CIC), o masie poroża powyżej 10 kg, który po wycenie znalazł się w pierwszej dziesiątce „złotych byków” w Polsce, publikowanej co roku na łamach Łowca Polskiego. Od kilku lat wyraźnie wzrosła populacja dzików, które pomimo wysokiego pozyskania w ilości około 300 sztuk w sezonie na obu obwodach, wyrządzają dotkliwe szkody w uprawach rolnych. To powoduje, że koło z tego tytułu wypłaca co roku odszkodowania rolnikom w wysokości około 50 tys. W dzierżawionych obwodach, a zwłaszcza na ich polnej części można spotkać zające, kuropatwy i bażanty. Każdego roku koło w celu poprawy ich liczebności, koło kupuje np. bażanty i zasila nimi łowiska. Korzystamy także z funduszy zewnętrznych przeznaczonych na odbudowę zwierzyny drobnej. Ostatnio uzyskaliśmy takie dofinansowanie od Starostwa Powiatowego w Kłodzku w wysokości 5000 zł. W naszych obwodach, dzięki programowi Małej Retencji Górskiej Lasy Państwowe zbudowały wiele urządzeń wodnych, które w znaczący sposób przyczyniły się do poprawy bilansu wodnego w lasach. Zwierzyna bardzo chętnie korzysta z tych zbiorników, zwłaszcza w okresach długotrwałej suszy.

 

 

W grudniu 2016 w obwodzie 341 na potoku Piekiełko zauważono ślady żerowania bobrów. Poniżej kilka fotek  wykonanych przez prezesa.