Szkody łowieckie

Kiedy możesz ubiegać się o odszkodowanie?

Gdy na terenach wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz tych położonych poza nimi, zwierzęta łowne wyrządziły szkody w uprawach i płodach rolnych.

W zależności od tego, gdzie uprawa się znajduje, zobowiązany do wypłacenia odszkodowania jest dzierżawca, zarządca obwodu łowieckiego lub Skarb Państwa (na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich).

Po szczegółowe informacje zapraszamy TUTAJ.

Gdzie zgłaszać?

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Łowieckie, szkodę należy zgłosić do koła łowieckiego właściwego dla miejsca powstania szkody.