Szkody łowieckie

Kiedy możesz ubiegać się o odszkodowanie?

Gdy na terenach wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz tych położonych poza nimi, zwierzęta łowne wyrządziły szkody w uprawach i płodach rolnych.

W zależności od tego, gdzie uprawa się znajduje, zobowiązany do wypłacenia odszkodowania jest dzierżawca, zarządca obwodu łowieckiego lub Skarb Państwa (na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich).

Gdzie zgłaszać?

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Łowieckie, szkodę należy zgłosić do koła łowieckiego właściwego dla miejsca powstania szkody.

Pisz do nas na adres Koła: 57-400 Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 9a lub na maila: szkody.diana@gmail.com