Sezon 2018/2019

Koleżanki i koledzy, sezon polowań zbiorowych 2018/19 zaczynamy 03 listopada polowaniem hubertowskim. W tym sezonie zaplanowanych jest 17 polowań.

 

POLOWANIE HUBERTOWSKIE w dniu 03 listopada 2018 – obwód 344

POKOT: dwa dziki

KRÓLEM POLOWANIA został kolega Wojtek Lubas , który strzelił dzika

 

POLOWANIE (Koszyn-Dzikowiec) w dniu 11 listopada 2018 – obwód 344

POKOT: dwie jelenie łanie; jedno jeleń ciele; jeden dzik; trzy lisy

KRÓLEM POLOWANIA został kolega Hubert Lubas, który strzelił łanie, dzika i lisa

 

POLOWANIE (Huberek) w dniu 18 listopada 2018 – obwód 344

POKOT: jedna jeleń łania; trzy dziki

KRÓLEM POLOWANIA został kolega Jan Borkowski, który strzelił łanie

 

POLOWANIE (Koszyn-Dzikowiec) w dniu 25 listopada 2018 – obwód 344

POKOT: jedna koza; dwa dziki; jeden lis

KRÓLEM POLOWANIA został kolega Wojciech Lubas, który strzelił kozę, dzika i lisa

 

POLOWANIE (Ścinawka Średnia) w dniu 02 grudnia 2018 – obwód 341

POKOT: jedna jeleń łania; dwa dziki; dwa lisy

KRÓLEM POLOWANIA został kolega Michał Szczotka, który strzelił łanie i dzika

 

POLOWANIE (Wilcza) w dniu 09 grudnia2018 – obwód 344

POKOT: jeden jeleń byk; jedno koźle; siedem dzików; jeden lis

KRÓLEM POLOWANIA został kolega Wojciech Lubas, który strzelił jelenia byka

 

POLOWANIE (Górny Wojbórz) w dniu 16 grudnia 2018 – obwód 344

POKOT: jeden jeleń byk; dwie jelenie łanie; jedno jeleń ciele; dwie sarny kozy; jedno koźle; dwa dziki

KRÓLEM POLOWANIA został kolega Piotr Wacławik, który strzelił jelenia byka

POLOWANIE (Wambierzyce-Ścinawka Górna) w dniu 23 grudnia2018 – obwód 341

POKOT: dwa jelenie byki; jedna sarna koza; jeden lis

KRÓLEM POLOWANIA zostali koledzy Paweł Marcinkiewicz i Andrzej Miśkiewicz, który strzelił po jeleniu byku

POLOWANIE (Huberek) w dniu 30 grudnia2018 – obwód 344

POKOT: jeden jeleń byk; cztery dziki

KRÓLEM POLOWANIA został kolega Marcin Chróścicki, który strzelił jelenia byka

POLOWANIE (Górny Wojbórz) w dniu 05 stycznia 2019 – obwód 344

POKOT: jeden jeleń byk; trzy dziki

KRÓLEM POLOWANIA został kolega Jan Janoszek, który strzelił jelenia byka

POLOWANIE (Ścinawka Średnia) w dniu 06 stycznia 2019 – obwód 341

POKOT: pięć dzików

KRÓLEM POLOWANIA został kolega Rafał Rubasz, który strzelił trzy dziki

POLOWANIE (Huberek) w dniu 12 stycznia 2019 – obwód 344

POKOT: pięć dzików i jeden lis

KRÓLEM POLOWANIA został kolega Paweł Marcinkiewicz, który strzelił trzy dziki

POLOWANIE (Nowa Wieś) w dniu 13 stycznia 2019 – obwód 344

POKOT: jedno ciele jelenia

KRÓLEM POLOWANIA został kolega Michał Bryja