RODO – obowiązek informacyjny

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO). W związku z tym informujemy Koleżanki i Kolegów, że Wasze dane osobowe są przechowywane w bazie Koła i są przetwarzane przez Zarząd Koła w celu realizacji celów statutowych Polskiego Związku Łowieckiego.

Informujemy także, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przynależności do Naszego koła łowieckiego.

W każdym czasie macie prawo uzyskać dostęp do ich treści, sprostować je oraz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub zlecić je usunięcie. Macie również prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz do ich przeniesienia.

Podanie danych osobowych jest wymogiem przystąpienia na staż lub wstąpienia do koła.

W przypadku stwierdzenia naruszenia danych macie możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Darz Bór

Zarząd Koła