Ślubowanie 04.11.2017r. Tradycje i zwyczaje.

Dnia 04.11.2017 roku dołączyli do grona myśliwych koła łowieckiego Diana Nowa Ruda i złożyli uroczyste ślubowanie czterej młodzi myśliwi: Joanna Markiewicz, Sabina Miśkiewicz, Robert Karpiel i Daniel Świrko. Pierwszym obrzędem, z którym spotyka się każdy myśliwy jest ślubowanie.

 Ceremonia odbyła się w łowisku, zgodnie z panującym zwyczajem, w czasie zbiórki myśliwych przed pierwszym polowaniem zbiorowym, w którym brali udział. Ślubujący zostali wywołani z szeregu myśliwych przygotowanych do odprawy. Następnie ustawili się wraz z opiekunami przed przyjmującym ślubowanie. Przyjmować ślubowanie może przewodniczący zarządu koła, łowczy lub prowadzący polowanie. Uklęknęli na lewym kolanie, z odkrytą głową, bronią w lewym ręku pionowo opartą stopką na ziemi. Opiekunowie zaś stanęli za nimi, trzymając prawą dłoń na ramieniu młodego myśliwego. Prezes koła odczytał tekst ślubowania, który nowo wstępujący powtarzali:

Przystępując do grona polskich myśliwych,
ślubuję uroczyście:
przestrzegać sumiennie praw łowieckich,
postępować zgodnie z zasadami etyki łowieckiej,
zachowywać tradycje polskiego łowiectwa,
dbać o dobre imię łowiectwa i godność polskiego myśliwego.

Po wypowiedzeniu formuły, przyjmujący ślubowanie podał rękę stojącemu myśliwemu i wypowiedział słowa:

Na chwałę polskiego łowiectwa bądź
prawym myśliwym, niech Ci bór darz.

Zebrani myśliwi odpowiadają: „Darz bór” i rozbrzmiewa sygnał „Darz bór„. Po podziękowaniach i gratulacjach myśliwi wstąpili do szeregu.

Przy okazji tego wydarzenia opowiedzmy sobie jeszcze o tradycji. Kolejnymi ceremoniami jakie czekają młodych myśliwych jest chrzest myśliwski i pasowanie.

Chrzest myśliwski jest ceremonią powtarzaną po ubiciu pierwszej sztuki zwierzyny danego gatunku. Jest to bardzo stara ceremonia, która odbywa się na polowaniu. Młody myśliwy klęka na lewym kolanie, a najstarszy funkcją myśliwy zaznacza farbą ubitej zwierzyny jego czoło, wypowiadając słowa:

W imię Boga, św. Jerzego, św. Michała
chrzczę Cię na wyznawcę św. Huberta.

Jeśli była to pierwsza sztuka zwierzyny grubej, pozyskana na polowaniu zbiorowym, to po zakończonym miocie lub w czasie pokotu myśliwy zostaje wywołany z szeregu i rozbrzmiewa sygnał „Pasowanie”.  Uczestnicy polowania zdejmują nakrycia głowy. Pasowany tradycyjnie klęka na lewe kolano przy grzbietowej stronie pozyskanego zwierza. Najstarszy funkcją myśliwy znaczy farbą czoło młodego myśliwego, wypowiadając słowa:

Pasują Cię na rycerze św. Huberta, bądź
prawym, mężnym i uczciwym myśliwym.

Panuje zwyczaj, iż nie powinno się ścierać farby z czoła do końca polowania.